SÖZ KONUSU EĞİTİM

20.9.2018    687


SÖZ KONUSU EĞİTİM

Eğitimde yaşama hakkı gibi bireylerin temel haklarından biridir. Dünyaya gelen her birey bu hakka sahiptir.  Hiçbir birey bu haktan mahrum bırakılamaz. Eğitim hizmetleri milletler tarafından ücretsiz bir biçimde bireylere sunulmaktadır.  Eğitim insanı toplum içerisinde geliştirerek birey olması yolunda katkı sağlayan etkendir. Hem toplum içerisinde hem de toplum dışında kendini eğitimsiz sayan bireyler fayda sağlayamayacaktır. İyi eğitim görmüş bireyler ise toplum içerisinde önemli görevlerde bulunarak hem topluma katkı sağlayıp hem de kendini yetiştirme imkanı bulmaktadır. Söz sahibi bireylerin ise topluma sağladığı katkıda gözden kaçınılmaz bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki gelişmiş bir toplumun temel yapısını kendini geliştirmiş bireyler oluşturmaktadır. Bu sebeple bir toplumun gelişmiş milletler seviyesine gelebilmesi için bireylerin iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir.

İyi bir eğitimden kastımız nedir ? İyi bir eğitim denildiğinde her bireyin aklına farklı maddeler gelmektedir. İyi bir eğitimi kısaca tanımlayacak olursak öncelikle eşitlikçi eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir bireyin ayrımı yapılmadan hepsine eşit şartlar altında imkan sunmakta diyebiliriz. Ne yazık ki günümüz Türkiyesinde bu pek mümkün değildir. Bunu nereden mi anlıyoruz ? Şöyle söyleyecek olursak özel okulların sayısının giderek artmasıdır. Bunun temel nedenlerine baktığımızda devlet okullarında verilen eğitimin öğrencinin akademik başarısına pek de katkıda bulunmadığı gerçeğidir. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler özel okulların yolunu tutmaktadır. Ve böylelikle özel okullara duyulan talep artmakta ve özel okulların gün geçtikçe sayısı artmaktadır. Bu kısma kadar olan bölümde eşitsizlik nerede diyebilirsiniz. Maddiyatı olan öğrenci özel okulda iyi bir eğitim alırken maddiyatı olmayan öğrenci devlet okullarında verilen eğitimle kendi yolunu çizmeye çalışmaktadır. Tam olarak bu noktada eşitsizlik yer almaktadır. Peki eşitliği nasıl sağlayacağız ? Öncelikle nacizane tavsiye olarak eğitim sistemimizde devlet okullardaki eğitimimizdeki eksikleri kapatmak olduğunu söyleyebiliriz. Misal olarak etüt imkanları, deneme sınavı imkanı, sınıflarda az sayıda öğrenci, kamplar vb. eğitim imkanları sunacak bir sistem getirmelidirler. Baktığımızda bu örnekler özel okul mantığında yatan özellikler diyeceksiniz. Evet öyle zaten özel okulların tercih edilmesinin yani eşitsizliğin temel nedeni de bunlar değil midir aslında ?

Söz konusu eğitim bu yüzden her birey eşit ve iyi bir eğitim alma hakkına sahiptir.

HAFIZA TEKNİKLERİ İLE ÖĞRENME

Eğitimde sürekli farklı metotların denenmesi ve alınan sonuçların da sistematik olarak değerlendirilmesi, etkili öğrenme metotları konusunda çeşitl...

← Devamını Oku

SINAV PSİKOLOJİSİ

Sınav psikolojisi küçük gibi gözükse de büyük sıkıntılardan biridir. Sınava hazırlanan bir öğrenci ne kadar ders çalışsada çalışsın sınav esnasında...

Devamını Oku →

SÖZ KONUSU EĞİTİM

Eğitimde yaşama hakkı gibi bireylerin temel haklarından biridir. Dünyaya gelen her birey bu hakka sahiptir.  Hiçbir birey bu haktan mahrum bırakıla...

Devamını Oku →

05050140896

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.